Warning: Undefined variable $ub in /data/9/b/9b734a1d-2fb1-4e74-bb26-dbaf8eef2cac/referendumpraha7.cz/web/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 148

Warning: Undefined variable $ub in /data/9/b/9b734a1d-2fb1-4e74-bb26-dbaf8eef2cac/referendumpraha7.cz/web/wp-content/plugins/advanced-page-visit-counter/public/class-advanced-page-visit-counter-public.php on line 160
REFERENDUMPRAHA7 - REFERENDUMPRAHA7

Referendum za nepředraženou radnici Prahy 7

 • Organizátoři referenda slibovali, že na těchto stránkách najdeme veškeré informace k referendu za nepředraženou radnici, kde jsou?
 • Stránky byly 5 let vypnuté a žádné informace nebyly dostupné
 • Kam se příběh o „Nepředražené radnici Prahy 7“ posunul?

Kauza Čapí hnízdo bratrů Čižinských

aneb jak postavit nejdražší radnici v republice a ještě se za to nechat pochválit.

Proč Čapí hnízdo?

Pokud ve volbách uspěje Praha sobě, tak všechny materiály k soudu pro porušení podmínek REFERENDA bude předkládat Praha sobě, což je úplně stejný střet zájmů jako v případě kauzy Čapího hnízda.

Zachraňte Prahu 7, příběh bratrů Čižinských končí, ale příběh Prahy 7 teprve začíná. Hlasujte ve volbách, ale vynechte Prahu sobě.

24. 6. 2022

Kontrola Ministerstva vnitra nad průběhem vypořádání závazků s konaného referenda městské části Praha 7. Žádost o rozhodnutí souladu s výkonem samostatné působnosti obce s výsledky referenda v rámci dozoru a §128 a kontroly §129 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích.

Kontrola finančního úřadu pro podezření z porušení rozpočtové kázně a neoprávněnému nakládání s finančními prostředky.

Vyzýváme všechny kandidáty, zastupitele Praha sobě z let 2014 a 2018, aby stáhli svou kandidaturu až do ukončení šetření všech podnětů REFERENDAPRAHA7!!!

Fakta

Co to je referendum?

Místní referendum, nebo-li místní lidové hlasování, je jedním z institutů přímé demokracie.

Občan hlavního města Prahy, který dosáhl věku 18 let, má právo hlasovat v místním referendu konaném na celém území hlavního města Prahy, jehož předmětem jsou záležitosti spadající do samostatné působnosti hlavního města Prahy, za podmínek stanovených zákonem.

Rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo obce, zastupitelstvo statutárního města a orgány obce a statutárního města závazné.

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem.

Zákon č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích § 124: Je-li usnesení, rozhodnutí nebo jiné opatření orgánu obce v samostatné působnosti v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem a nejde-li o obecně závaznou vyhlášku obce, vyzve Ministerstvo vnitra obec ke zjednání nápravy.

Referendum za nepředraženou radnici

Termín referenda:    11. a 12. ledna 2013

Referendum obsahovalo čtyři otázky a zúčastnilo se ho zhruba 14 500 lidí. Více než 13 000 lidí se všemi podmínkami pro výstavbu nové radnice souhlasilo. Výsledek referenda se stal pro vedení Prahy 7 závazným.

Místní referendum v Městské části Praha 7 rozhodlo o těchto otázkách:

 1. Souhlasíte s tím, aby celkové náklady na pořízení sídla Úřadu Městské části Praha 7 (včetně případných přidružených organizací nesouvisejících přímo s provozem Úřadu Městské části Praha 7) byly omezeny částkou 500 milionů korun včetně DPH a případných úroků?

NESPLNĚNO.

Včetně polikliniky a všech ostatních sídel, které si Praha Sobě vymyslela jsou nyní náklady převyšující 536 milionů Kč. Celkové náklady v souladu s referendem tedy přesáhly částku 500 mil. Kč.

 1. Jste pro zrušení dosavadního procesu výběru sídla Úřadu Městské části Praha 7 a pro vyhlášení nového výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách nebo koncesního zákona s preferencí výstavby na vlastním pozemku Městské části Praha 7?

NESPLNĚNO.

 1. proces byl zrušen referendem, ale neexistuje k tomu žádné usnesení
 2. definované sídlo radnice zrušeno nikdy nebylo
 3. nové výběrové řízení je pouze na část sídla radnice, které známe v ulici U Průhonu 38
 4. preference vlastního pozemku se neuskutečnila a koupil se dům za 95 milionů Kč

Sídlo bylo zpracováno komisí na 25 jednáních a nové výběrové řízení nezohlednilo ani komisi ani pozemek určený pro Prahu 7.

 1. Jste pro to, aby byl výběr řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 proveden tak, že hodnotícími kritérii bude zejména ekonomická výhodnost a dopravní dostupnost pro občany MČ Praha 7?

NESPLNĚNO.

Ekonomická výhodnost nikdy nebyla žádným usnesením přijata, tedy není jasný výsledek.

Dnes má úřad na 7 poboček, dopravní dostupnost je významně horší než dříve.

Porovnání:
Praha 12 s novou radnicí v roce 2021 měla třetinové náklady na její pořízení.
(21.908 Kč/m2 x 7.090 Kč/m2).

 1. Jste pro to, aby byla na architektonické řešení sídla Úřadu Městské části Praha 7 vyhlášena veřejná architektonická soutěž podle pravidel České komory architektů?

NESPLNĚNO.

Soutěž proběhla pouze na jednu z adres.

Přehled platných nabídek pro pořízení nepředražené radnice v Praze 7

Radnice Prahy 7

plocha

cena celkem

cena / m2

Nová radnice Prahy 7 U Průhonu

5 447

429 474 700

78 846

Argentinská hvězda A

14 458

975 000 000

67 437

Parkhotel

12 463

800 000 000

64 190

Budova bývalých el. podniků

18 979

1 077 000 000

56 747

Argentinská hvězda B

13 828

756 000 000

54 672

Holešovický trojúhelník

16 205

783 000 000

48 318

Mercury Business

14 666

685 000 000

46 707

Budova Hospodářských novin

15 000

275 000 000

18 333

Proč neexistuje posouzení ekonomických nákladů podle pravidel výběrového řízení Jana Čižinského?

Vypracovali jsme ho pro vás.

Radnice Prahy 7

plocha

cena celkem podle Praha sobě

Nová radnice Prahy 7 U Průhonu

5 447

429 474 700 Kč

Argentinská hvězda A

5 447

367 327 777 Kč

Parkhotel

5 447

349 642 943 Kč

Budova bývalých el. podniků

5 447

309 100 532 Kč

Argentinská hvězda B

5 447

297 796 644 Kč

Holešovický trojúhelník

5 447

263 190 435 Kč

Mercury Business

5 447

254 411 223 Kč

Budova Hospodářských novin

5 447

99 861 667 Kč

Praha 7 sobě

V roce 2013 občané Prahy 7 referendem odmítli předraženou radnici a do zastupitelstva Městské části Praha 7 zvolili PRAHA 7 SOBĚ a starostou se stan Jan Čižinský.

Byly skutečně splněny všechny sliby a závazky vycházející z referenda?

Nyní po 10 letech je konečně čas na kontrolu.

Skutečný stav v roce 2022

24. 6. 2022 byly podány podněty k prošetření splnění závazků a dopadů referenda na Praze 7 příslušným orgánům (Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí).

Kontrola Ministerstva vnitra nad průběhem vypořádání závazků z konaného referenda městské části Praha 7. Ministerstvo vnitra 1. 7. 2022 předalo kontrolu na magistrát hlavního města Prahy.

Žádost o rozhodnutí souladu s výkonem samostatné působnosti obce s výsledky referenda v rámci dozoru a §128 a kontroly §129 zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích.

Kontrola finančního úřadu pro podezření z porušení rozpočtové kázně a neoprávněnému nakládání s finančními prostředky.

Vzhledem ke skutečnosti, že posledních 8 let vede radnici Jan Čižinský a nezávislí kandidáti sdružení pod peticí Praha 7 sobě, žádáme a doporučujeme pozastavení výkonu funkcí v zastupitelstvu MČ Praha až do vypořádání této kauzy.

Zásadní selhání

Poslední usnesení zastupitelstva k referendu proběhlo v roce 2012 před konáním samotného referenda. Referendum proběhlo v roce 2013. Nově zvolení zástupci v roce 2014 neměli žádnou potřebu vypořádat otázky z referenda a dopady jednotlivých oblastí. Dokonce zahodily předchozí práci komise z roku 2010, která na 25 jednáních definovala potřeby úřadu. Stejně tak tyto materiály dodnes nebyly vypořádány. Technická specifikace pro potřeby úřadu plně reflektovala zadání nejvyššího kontrolního úřadu pro své sídlo. Materiál definoval zcela jasně potřeby ve vztahu k samotné systemizaci a případně k dalším organizacím. V posledních letech se zprovoznila poliklinika, kterou stávající vedení města nezahrnuje do těchto potřeb. Kulturní centrum s univerzitou třetího věku se doposud neobnovilo. Nyní po 10 letech je konečně čas na kontrolu, protože poslední faktura se zaplatila v roce 2021. Dříve taková kontrola nebyla možná.

Proč Čapí hnízdo?

Pokud ve volbách uspěje Praha 7 sobě, tak veškeré materiály k soudu pro porušení podmínek REFERENDA bude předkládat Praha 7 Sobě, což je úplně stejný střet zájmů jako v případě kauzy Čapího hnízda Andreje Babiše.

Vyzýváme všechny kandidáty, zastupitele Praha 7 sobě z let 2014 a 2018, aby stáhli svou kandidaturu až do ukončení šetření všech podnětů Referenda za nepředraženou radnici v Praze 7.

Zachraňte Prahu 7, příběh bratrů Čižinských končí, ale příběh Prahy 7 teprve začíná!

Hlasujte ve volbách, ROZUMEM A SRDCEM.

Signatář referenda pro nepředraženou radnici Prahy 7 Jan Ladin

DOKUMENTY KE KAUZE Čapí hnízdo bratrů Čižinských ke stažení zde.